Skip to Content
تمناي وصال

تمناي وصال

برنامه اي راديويي تمناي وصال با موضوع مهدويت در شبكه ي استاني صداي مركز ايلام تهيه و پخش مي شود. به گزارش روابط عمومي مركز ؛ اين برنامه در قالب پيامي با يك برنامه ي 30 دقيقه...

ویدئو
در سال 1347 درمیان خانواده ای فقیر و زحمتکش و متعهد در شهر مهران از توابع استان ایلام به دنیا آمد ....
ویدئو
در سال 1347 درخانواده ای مومن ومعتقدبه ارزشهای دینی وانقلابی در استان ایلام به دنیا آمد , برای گذارندن...
ویدئو
فضای سبز در شهرها به عنوان ریههای تنفسی شهرنشینان بشمار میآید و به همین دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود...
خواننده : برديا مهرآوا | تنظیم کننده : | موضوع : میلاد امام زمان
نمایش 1 - 3 از 37 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 13