آبشار چم او ایلام

در فاصله 18 کیلومتری مسیر ایلام - صالح آباد و درحد فاصل روستای چم آو و منطقه عمومی ماربره، آبشار بلند و پرآبی به نام چم آو از میان تخته سنگ ها به پایین سرازیر شده است. . اين آبشار  بلند يکي از زيبايي هاي طبيعت ايلام است. در مسير ايلام به صالح آباد و بعد از گذشتن از تونلي بزرگ در سمت راست جاده، يک مسير فرعي پانزده کيلومتري شما را به روستاي چم او راهنمايي مي کند. قبل از روستاي چم او و در ميان کوه هاي زيباي منطقه، آبشار چم او از ارتفاع بلندي به پايين سرازير مي شود که دسترسي به آن با يک پياده روي نيم ساعته امکان پذير است. آب اين آبشار پس از طي مسافتي کوتاه به رودخانه گدارخوش مي ريزد. نکته قابل ذکر اين است که به علت آلوده شدن آب رودخانه هاي اين ناحيه با پساب هاي صنعتي و خانگي خسارات جبران ناپذيري به محيط زيست منطقه وارد شده است. در ادامه مسير چم او و پس از گذشتن از روستا نيز آبشاري فصلي از فراز صخره اي هلالي شکل و بزرگ به پايين سرازير مي شود که در فصول مناسب سال منظره جالبي را به وجود مي آورد. اين آبشار سه پله اي در فصل تابستان به مرور خشک مي شود.