آب رفته

یکی از کارهای مجموعه دیرین دیرین ساخته علی درخشی و با هنرمندی صداپیشه توانا محمدرضا علیمردانی.
در این قسمت باز هم در عصر بی سر و سامانیان می گذرد و با نگاهی طنازانه و ظریف به هدر رفت آب و چرخه تصفیه و استفاده مجدد از فااضلاب تصفیه شده در کشاورزی اشاره می کند.
 

Loading the player...