جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اثر باستانی کوشک قدنفر - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

اثر باستانی کوشک قدنفر

اثر باستانی کوشک قدنفر در دامنه کوهستان زیبای پشمین (شهرستان ملکشاهی )
کوشک قدنفر که از معماریهای قدیمی احتمالاً (دوره ساسانی) در منطقه پشمین از توابع بخش مرکزی شهرستان ملکشاهی قرار دارد ، این کوشک که از چهار ضلع و با ارتفاعی بیشتر از6متر ساخته شده است منظر گاهی بی بدیل در کوهستان زیبای پشمین ساخته است ، این منطقه توان تبدیل به یکی از مناطق گردشگری را دارد .