جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

احساسات چیست ؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

احساسات چیست ؟

Loading the player...

دانلود

در برنامه چرا و چگونه اینبار می خوایم در مورد احساسات برای شما توضیح دهیم.
احساسات درونی انسان را می‌توان به سه گروه بخش ‌بندی کرد : احساسات خوشایند ، احساسات ناخوشایند ، انواع دیگر ، مجموعه ای از حالات مانند ، خشم ، تنفر ، شادی ، عشق ، اندوه ، آرزو ، ترس و ... احساسات هر فرد را تشکیل می دهند. حرکات کسی که می خندد ، برای هر فردی قابل فهم است. ایما و اشاره در سرتاسر جهان معتبر و بیانگر احساسات و عواطف انسان و از ویژگی های ذاتی وی هستند. وجود احساسات به انسان ها کمک می کند که با هم ارتباط بر قرار کنند. احساسات بیانگر وضعیت روانی افراد بوده و برای رفتار مناسب در شرایط مختلف بسیار مهم هستند.
احساسات ، تغییرات روانی را به وجود می آورند. این تغییرات در مغز ایجاد می شوند و خود را به صورت واکنش های ارادی دستگاه عصبی نشان می دهند. برای مثال ، تپش قلب ، یکی از نمونه های بارز تحریکات جسمی است که با احساسات قوی در ارتباط است . احساسات می توانند تحریکات فیزیولوژیکی بدن را افزایش یا کاهش دهند و روی فکر و رفتار تاثیرات منفی یا مثبت داشته باشند. تحریکات احساسی بیش از اندازه یا دائماً ضعیف ، می توانند بازدهی فرد را کاهش دهند.