اخلاق حرفه ای مشاوران

نویسنده : (اردشیر کیانی (ويراستار)  عنایت هاشمی)  - ناشر: ورای دانش- سال نشر: (1392) در مقدمه ی کتاب اخلاق حرها ای مشاوران آمده است :متخصصان، اصول اخلاق حرفه ای را پایه ی حیاتی تمام اعمال یک مشاور و روان شناس می دانند. چرا که آنان در ارتباط مؤثر با مراجعان خود روزانه و گاهی چندین بار در روز با مسایلی مواجه می شوند که مرتبط با اصول اخلاق حرفه ای است بنابراین برای این که تصمیم های آنان به نفع مراجعان باشد باید با نظام نامه های اخلاقی آشنا باشند و اصول اخلاقی را بدانند. این اصول و قوانین، راهنما و راهگشای چالش های اخلاقی و حرفه ای و چارچوبی برای حل مسایل و مشکلات آن هاست.مطالعه ی  کتاب اخلاق حرفه ای مشاوران  به همه ی علاقمندان وفعالان در حوزه ی   مشاوره و روان شناسانی که به اثربخشی فرآیند مشاوره می اندیشند صمیمانه توصیه می شود.