جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

آرام جانم - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آرام جانم

خواننده : محمد ناصری
یارمن ، غم خوار من ، برده دل بدکار من ، خورده گره بر کار من ، دامن مکش ز دستم ای هستی من ، گریه ی من ببین و خنده ی دشمن ، روح و روانم آرام جانم ، روح و روانم آرام جانم ، آه میکشیم از گلشنم از تو گویم جان میکنم از تو دورم جان میکنم ، یارمن ، غم خوار من ، برده دل بدکار من ، خورده گره بر کار من ، دامن مکش ز دستم ای هستی من ، گریه ی من ببین و خنده ی دشمن ، روح و روانم آرام جانم ، روح و روانم آرام جانم ، آه میکشیم از گلشنم از تو گویم جان میکنم از تو دورم جان میکنم
 

Loading the player...