جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

ارث فرزند خوانده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارث فرزند خوانده

Loading the player...

دانلود

چون فرزند خواندگی در اسلام به رسمیت شناخته نشده است در نظام حقوقی ایران نیامده است . اما قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست داریم که چنانچه زن و شوهری بمدت پنج سال از تاریخ ازدواج صاحب فرزند نشوند و یا اینکه مطابق نظر پزشکی آنها صاحب فرزند نشوند قبل از پنج سال می توانند با شرایطی سرپرستی کودک بی سرپرستی را بعهده بگیرند. این کودک از آنها و آنها از کودک ارث نمی برند.