سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

ارزشهای زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارزشهای زندگی

Loading the player...

نوشته: ناصر یوسفی و شهره یوسفی---انتشارات: نشر افق—در مقدمه ی کتاب ارزشهای زندگی آمده است: زمانی بود که فقط سه اصل خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهمترین رکن برای آموزش کودکان تلقی می‌شد و این نگرش در تمام ارکان و مراحل تعلیم و تربیت پا برجا بود؛ اما در حال حاضر جامعه جهانی علاوه بر اینها، نیازمند اخلاق فراگیر جهانی است. توجه به ارزشهای زندگی مانند صلح، احترام، آزادی، فروتنی و ... بخشی از این اخلاق جهانی است. در این مجموعه ده جلدی یا ده قسمتی که کتاب کار مربیان است، ده ارزش زندگی به گونه‌ای خلاق، به کودکان آموزش داده می‌شود که هر یک در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و کامل می‌شوند. به دیگر سخن، تأکید یکسویه بر ارزشی خاص، ممکن است کودک را تک بعدی کند، اما توجه به مجموعه‌ای از ارزشها می‌تواند کارسازتر و سازنده‌تر باشد.کتاب ارزشهای زندگی از ده بخش تشکیل شده که موضوعات آن، از این قرارند: شادی، صلح، احترام، مسئولیت، همکاری، راستی، سادگی، فروتنی، بردباری و آزادی.