استرس و راهای مقابله با آن

استرس‌ عبارت‌ است‌ از واكنش‌هاي‌ فيزيكي‌، ذهني‌ و عاطفي‌ كه‌ در نتيجه‌ تغييرات‌ و نيازهاي‌ زندگي‌ فرد، تجربه‌ مي‌شوند.تغييرات‌ مي‌توانند بزرگ‌ يا كوچك‌ باشند. پاسخ‌ افراد به‌ تغييرات‌ زندگي‌ متفاوت‌ است‌. استرس‌ مثبت‌ مي‌تواند يك‌ انگيزش‌ دهنده‌ باشد در حالي‌ كه‌ استرس‌ منفي‌ مي‌تواند در زماني‌ كه‌ اين‌ تغييرات‌ و نيازها، فرد را شكست‌ مي‌دهند، ايجاد شود.
براي مقابله با استرس‌ها يا فشارهاي رواني، راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه شيوه مديريت صحيح، آنها را به ما مي آموزد.با رعايت و بكارگيري اين روش‌ها، مي توانيم علاوه بر حل يا كم كردن مشكلات به آرامش پايدارتري دست يابيم :
*به خداوند توكل كنيم
وقتي انسان ياد خدا را در دل خود زنده نگهدارد و ارتباط روحي و معنوي بين خود و خدا برقرار كند، به آرامش عميق، همراه با خشنودي مي رسد و با توكل به خدا از هرگونه ياس و اضطراب و فشار رواني رها مي شود.
* عوامل استرس زا را كم كنيم
عوامل بي شماري ممكن است باعث استرس ما شوند كه بايد آنها را شناخته و سعي كنيم از زندگي خود حذف كنيم. براي مثال، اگر شلوغي موجب ناراحتي ما مي شود، زماني را براي خريد انتخاب كنيم كه خلوت باشد.
* از وقايع اطراف خود با اطلاع باشيم
بي اطلاعي و ناديده گرفتن حوادث و وقايع اطرافمان، دليل بر شادي و عدم وجود مشكل نيست. گاهي اوقات آن چه ما بعلت عدم آگاهي از اصل موضوع در ذهن خود تصور مي كنيم، بسيار بدتر و ناراحت كننده تر از آن چيزي است كه واقعا" اتفاق افتاده است
* از وضعيت جسمي خود آگاه باشيم
از نشانه هاي پريشاني در خود از قبيل سردرد، آشفتگي، درد معده، نداشتن تمركز، سرماخوردگي، خستگي زياد و ... مطلع باشيم. زيرا اين علائم مي توانند نشانه هاي استرس باشد كه باعث اختلالات جدي تر از قبيل: زخم معده، فشار خون بالا، بيماري هاي قلبي و..... باشند.
*برنامه هاي زندگي را اولويت بندي كنيم
هنگامي كه با انبوهي از مشكلات به طور همزمان روبرو هستيم، به آساني در مقابل آنها به زانو در آمده و از حل آنها عاجز مي شويم. زيرا آشفتگي و بي نظمي، در كارها و برنامه ها مي تواند توليد استرس كرده، يا نقطه اي براي شروع آن از شكست طرح هاي ناتمام مي شود.اولويت بندي مسائل به ترتيب اهميت و بررسي آنها به ما اين امكان را مي دهد كه به هر كاري در زمان و مكان خود رسيدگي كنيم، بهتر است كه طرح‌ها را يكي بعد از ديگري به انجام برسانيم.از ارتباط با افرادي كه سبب استرس ما مي شوند دوري كنيم. يا اگر دوري كردن از اين افراد برايمان مشكل است، مي توانيم ارتباط خود را با او در جمع برقرار كنيم .
* وقت خود را تنظيم كنيم
كارهاي روزمره خود را به ترتيب اهميت و مدت زمان آنها يادداشت كنيم، با اين كار در مي يابيم وقت خود را چگونه تنظيم كنيم تا هميشه كارهايمان به موقع انجام شود.اگر وقت كافي براي انجام تمام فعاليت هاي مورد نظر و مهم خود نداريم، شايد بيش از حد و بيهوده تلاش مي كنيم.