اسپند بافی

یک هنر دستی زیبای تزیینی  می باشد. در کار هنری زیبا زنان و دختران با کاربرد وسایل و موادی ارزان قیمت و همیشه در دسترس اقدام به ساخت یک کار هنری دستی که هم جنبه ی تزیینی دارد و هم برای چشم زخم بکار می رود می کنند. برای ساخت این بافته ی زیبا و دیدنی با استفاده از دو چوب یا نی که بصورت ضربدری یا افقی – عمودی روی هم قرار می گیرند و پیچیدن کاموهایی با رنگ های شاد و متنوع یک لوزی یا مربع با رنگ هایی زیبا بدست می آورند که برای جذابتر شدن و جلوه گری بیشتر نخهایی را که به یک اندازه می باشن و با دانه های گرد اسپند پر شده اند با فاصله هایی مساوی و به تعداد زیاد و فشرده از پایین کار آویزان می کنند که مربع یا مستطیل رنگی ما را چشم نواز تر می کنند.در روستاها و عشایر این بافته بعنوان یک کاردستی برای درس هنر مورد استفاده قرار می گیرد. و خوشبختانه امروزه دیده می شود از این بافته حتی در جوامع شهری نیز به وفور استفاده می شود.