سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

آشتی با غزل - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آشتی با غزل

نویسنده : راشد فلاحی

غزل
با تشکر از دوستانی که ترانه ی قبلی ام را نقد کردند باید بگویم بسیار از نقدهایشان بهره بردم اگر چه تعدادی از نقدها با نوعی کینه نسبت به نفس ترانه همراه بود اما اکثرشان دلسوزانه و علمی بود. قول می دهم با دقت تمام مشکلات مطرح شده از سوی دوستان را در نظر داشته و کیفیت کارهایم را بالاتر ببرم.
تعدادی از عزیزان ایراداتی مطرح کرده بودند که من احساس می کنم ناشی از عدم شناخت درست آنها از ترانه است و به ترانه ای خاص مثل کار بنده برنمی گردد جواب آنها را در این پست اگر بدهم این سوء تفاهم پیش می آید که از کار خودم دفاع میکنم پس تصمیم گرفتم این مسائل و مشابه آن را تحت عنوان «بررسی ترانه ، ظرفیت ها و ضعف های آن» در پست های بعدی ارائه دهم.
با الهه ی غزل آشتی کرده ام اگر چه کار خیلی قوی ای نیست اما بعد از ۴ سال برای شروع بد نیست.
خسته ام از نباید و باید
زندگی game over ندارد؟
هی فرار از خطر هی موانع
اضطراب و تهوعی ممتد
زندگی که فقط ‹گی› اش مانده
تحت اجبار خالقی که مد_
یون سخاوتش هستیم
آسمانی که زجر می بارد
روزهای copy و paste شده
آدمک های گیج بدعادت
خسته مثل حباب توی ژل
که فقط توی خواب می رقصد
خسته ام از توهم اینکه
روزهای قشنگ می آید
کاش این بازی game over داشت
کاش این قصه خواب... خوابی بد