اعتماد بنفس برتر

نام کتاب : اعتماد بنفس برتر
نوشته : گیل لیندن فیلد
ترجمه: حمید اصغری‌پور و نگار اصغری‌پور
ناشر: انتشارات جوانه رشد
در مقدمه ی کتاب اعتماد بنفس برتر آمده است :مطالعات روانشناسان در زمینه اعتماد بنفس نشان می‌دهد که پی‌ریزی این عامل از خانواده آغاز می‌شود و نحوه ارتباط و تعامل موجود بین اعضای خانواده در این بین نقش اساسی دارد. کو پر اسمیت پنج عامل را که با اعتماد بنفس برتر کودکان در ارتباط است به شرح زیر عنوان می‌کند: ـ کودک باید احساس کند که اندیشه، عواطف و ارزشهای او بعنوان یک   انسان مورد پذیرش واقع شده است. 2ـ به کودک آزادی نامحدود داده نشود. 3ـ به کودک بعنوان یک انسان احترام گذاشته شود. 4ـ والدین انتظارات خود را محترمانه و از روی خیرخواهی به فرزندشان انتقال دهند. 5ـ پدر و مادر خود از عزت نفس بالایی برخوردار باشند. موضوع اعتماد بنفس در دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد، چرا که باید در محیط تعلیم و تربیت، رفتارها برخوردها و تعامل افراد بگونه‌ای باشد که عزت نفس دانش‌آموزان را بیشتر از هرچیز مورد توجه قرار دهد.کتاب اعتماد بنفس برتر مشتمل بر 11 بخش است: درک اعتماد بنفس، تغییر خود و دنیای پیرامون، خودشناسی، تقویت عزت نفس، انتخاب شیوه صحیح رفتار، افزایش اظهار وجود، روابط حسنه، خشم و انتقاد، برای تغییر برنامه‌ریزی کنید، بهبود بخشیدن به روابط و تمرینهای عملی.