جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

اعمال شب بیست ویکم رمضان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اعمال شب بیست ویکم رمضان

Loading the player...

دانلود

شب بيست ويكم: فضيلت اين شب نورانى از شب نوزدهم بيشتر اس و بايد اعمال اين شب را، از غسل و احيا و زيارت و نماز هفت «توحيد» و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن كبير و غير آنها را انجام دهد و در غسل و احيا و سعى در عبادت، در اين شب و شب بيست وسوم اصرار ورزد، در روايات به اين معنى كه شب قدر يكى از اين دو شب ميباشد، تاكيد شده در چند روايت آمده: كه از معصوم خواسته شد: معين فرماييد كه شب قدر كدام يك از اين دو شب است؟ ايشان تعيين نكرد، بلكه فرمود: ما أيسر ليلتين فيما تطلب چه آسان است دو شب در آنچه میجويى يا آنكه فرمود: ما عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ خيراً في لَيْلَتَيْنِ وَ نَحوِ ذلك.
و قال شيخنا الصدوق فيما أملى على المشايخ في مجلس واحدٍ من مذهبِ الإماميةِ و مَنْ أحيا هاتَينِ الليلَتين بِمُذاكرةِ العلمِ فهو أفضلُ.
يا آنكه فرموده: باكى بر تو نيست كه در هر دو شب كار خير انجام دهى مانند ان.
و شيخ ما صدوق در آنچه بر بزرگان در يك مجلس راجع به مذهب اماميه ديكته كرده چنين فرمود: هر كه اين دو شب را با بحثهاى علمى احيا بدارد بهتر است.