افطاری دادنهای ساده در مساجد و خیابان ها

بی شک در یک نظام اسلامی نگاه جامعه به سوی ولی امر آن نظام است و سخن و عمل این رهبر برای جامعه الگو است. در این کلیپ توصیه های رهبرمعظم انقلاب را ، در مورد (افطاری دادنهای ساده در مساجد و خیابان ها ) را می بینیم.
 

Loading the player...