رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

امام زاده پيرمحمد(ع) - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

امام زاده پيرمحمد(ع)

در 5 كيلومتري جنوب شهر‌ آبدانان در حد فاصل بين روستاي پشت قلعه و جابر الانصار بنائي گنبد دار مربوط به قرون هفتم وهشتم هجري واقع شده كه به نام امام زاده پير محمد معروف است .
اين بنا بر پلاني مربع شكل ساخته شده و داراي يك ورودي در ضلع شمالي و يك فضاي اصلي است . ورودي توسط درگاهي قوسي شكل به فضاي اصلي بنا مرتبط مي شود و داراي طاق نماهاي جناقي و طاقي نيم دايره است كه پس از ورود به آن در طرفين دو طاق باز مشاهده مي شود .
سمت راست طاق به راه پله مرتبط است و سمت چپ به فضائي مسدود منتهي مي شود . فضاي اصلي بنا كه گنبد بر آن قرار دارد . داراي دو چشمه طاق جهت نورگيري است و بر سقف آهيانه گنبد نيز آثاري از كاربندي به چشم مي خورد . در مركز اين كار بندي شمسه اي هشت پر ديده مي شود .
گنبد آن درگذشته مانند گنبد سيد صلاح الدين محمد مقدسي بوده اما به هنگام مرمت برجستگي هاي آنرا با اندودي از گچ كاملاً پوشانده اند . اين گنبد دو پوشه پيوسته است و داراي 12 ترك به نيت دوازده امام است. در سمت راست ورودي راه پله اي با چرخش 90 درجه و طاق نماهايي قوسي شكل كه منتهي به خرپشته اي در پشت بام مي شود به چشم مي خورد .
مصالح اصلي بنا را سنگ هاي تراشيده و ملاط گچ تشكيل مي دهند كه بعد از اتمام كار با اندودي از گچ پخته كل بنا پوشيده شده است . در اطراف بقعه قبرهايي وجود دارند كه قدمت آنها گاه به زمان ساخت بقعه و هم عصر امام زاده مي رسد . بر روي بعضي از سنگ قبرها تصاويري از سواره كار با نيزه و شمشير و نقوشي از گل و گياه و نقوش هندي حك شده است .