رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

آواهاي مشكه زني - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آواهاي مشكه زني

Loading the player...

دانلود

مشك وسيله اي از پوست بز كه آنرا به يك سه پايه به نام مالار مي آويزند (مشكه را پر از ماست مي كنند و آنقدر آنرا تكان مي دهند تا رقیق شده و با اضافه کردن آب سرد كره اش و دوغ هم جدا شود)
آواز مشكه زني كه تسكين روح زن مشكه زن است موسيقي آهنگيني است كه گذشت ساعات پرزحمت را آسان مي سازد، در آوازهاي مشك زني ،‌طبيعت ساده و بي آلايش زن ايل را مي توان يافت كافيست به معناي اين اشعار دقت كرد تا دنيايي از نجابت و پاكي را در آنها بيابي،‌زن لر در يكي از اين اشعار به صراحت مي گويد ،‌ كه همه زيبائيهاي دنيا را با سفره گشاده شوي خود،‌(شوي كم دست) عوض نمي كند.
اين آوازها كه با حركت رفت و برگشت مشك همخواني دارند،‌از لطيفترين نواهاي عاميانه اند،‌در حقيقت صداي بهم خوردن دوغ، موسيقي زيركلام زني است كه تمام توان خود را در كتفهايش ارزاني مشك مي كند،‌تا خانواده از حاصل آن بهره مند شود.
مشكه سوره كم هر هوه مكي .
مشكه سرخ رنگم صدا كن صدا كن .
مشكه سوره كم سوره دروشاه .
اي مشكه قرمز رنگم (مشكه اي كه از پوست گاو درست مي كنند). صداي دلنشيني داري.
صيمره بن بن كوكوه مكي
وقتي دوغ را خالي مي كنم چون رودخانه صيمره ، بي پايان است .
مشكه سوره كم سوره در روشاه.
اي مشكه قرمز رنگ اين مشكه قرمز رنگ دهانه گشاد!
خير ا ماليكه ازنت رشيا
حاصل تمامي مشكها، باندازه محتواي توست ...
و به همين صورت اين آواز با حركت رفت و برگشت مشك ادامه مي يابد.