حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

ایران من - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ایران من

تهیه کنندگان مراکز

ایران من مستندی در مورد صنایع کوچک زودبازده و مشاغل خانگی است که اعضای فامیل در آن مشغول به کار می شوند.
در این مستند ، هر بار با یک کارگاه کوچک در یکی از مناطق ایران اسلامی معرفی می شود.

 

سال تولید: 1396