جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

ایوارتان و خیر - نمایش محتوای صدا

 

 

ایوارتان و خیر

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

1

مریم رضایی

ایلام

2

مهدی دهقانی

ملکشاهی

3

سارا اسماعیلی

ایلام

4

سمیه آذرمهر

ایلام

5

امیررضا عرفانی

ایلام

6

آرزو خرمی

ایلام

7

زهرا رحیمی

ایلام

8

بهرام رشیدی

ایلام

9

امید فخری

ایوان

10

فاطمه خانی

ایوان

11

نیما کریمی نژاد

ایوان

12

نسرین رستمی

ایوان

13

ندا رحیمی

ایلام

14

اقبال جهانی

ایوان

15

خیربانو احمدی

ایوان

16

تقی مظفری

چوار

17

هاجر ابراهیمی

کارزان

18

امیر سفروندی

ایلام

19

امیررضا عرفانی

ایلام

20

محمد حسن مرادیان

ایلام

21

علیرضا سادات نهال

ایلام