جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ایواره تان و خیر - نمایش محتوای صدا

 

 

ایواره تان و خیر

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

1

موسی کرد جمشیدی

ایلام

2

جواد محمدی

دهلران

3

ابراهیم ابراهیمی نسب

کارزان

4

مهدی شفیعی

ایلام

5

امیر فرخی

ایوان

6

زهرا رحیمی

 

7

نجم الدین زینی وند

دره شهر

8

لطیف یاسمی

ایوان

9

زهرا لقایی

ایلام

10

حسین عزیزی

ملکشاهی

11

علی دهقانی پور

ملکشاهی

12

زرین تاج مقصودیان

ایلام

13

مبین شوهانی

ایلام

14

محمد پاشایی

 

15

نوری هواسی

 

16

علیرضا حیدری

 

17

مهدی میرابی

 

18

علیرضا نوروزی

ایلام

19

فاطمه گرامیان

ملکشاهی

20

زینب رحیمی نژاد

ایلام

21

صغری غفاری

همدان