جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آیین ملی دسته چوبی گرگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیین ملی دسته چوبی گرگان

در شب دوازدهم ماه محرم که سوم شهادت امام حسین(ع) است، از بعضی محلات قدیم گرگان مانند سبزه مشهد،سر پیر، دباغان و میخچه گران، هیئت دسته چوبی عازم محلات دیگر می شوند. دسته چوبی شبیه دسته زنجیرزنی است، با این تفاوت که افراد یک چوب یا نی به طول یک متر یا بیشتر را به طور عمودی به دست می گیرند، بر بالای سر می برند، آن را به بالا و پایین حرکت می دهند، با دست دیگر سینه می زدند و اشعار خاصی را در مسیر راه می خوانند. تشکیل دسته چوبی با روشن کردن چند مشعل و به دست گرفتن چوب انجام می شود. بعد از آن با شعار مدد یا علی، حرکت عزاداران به سمت محلات دیگر آغاز می گردد.