باخه نام

باخه نام (میان باغ) در روستای چالسرا که یکی از مناطق حومه استان ایلام است یکی از بزرگترین باغهای استان محسوب می شود و بیشتر درختان این باغ ها گردو و سرو است و باغبان ها در اواخر تابستان از محصولات خود مخصوصا گردو امرارو معاش می کنن ، باخه نام که قدمت آن به بیش از 500 سال می رسد و درختان کهن سالی در آن این را ثابت می کند که این باغ ها از سالیان دور به عمل آمده است.