بازی های خلاق

نام  کتاب : بازی های خلاق ( شامل 365 بازی برای کودکان 2 سال به بالا)
نوشته: شیلا الیسون ـ جودیت گری --ترجمه: لیلا گنجی-- ناشر: جوانه ی رشد
کتاب «بازی‌های خلاق» که مناسب برای کودکان 2سال به بالا می باشد به کودکان این گروه سنی کمک می‌کند تا با بهره‌ گرفتن از وسایل در دسترس و از طریق تقلید، اجرا، تخیل و انجام حرکتهای مختلف، هم خود را سرگرم کنند و هم از طریق بازی، به یادگیری‌های مختلفی بپردازند و لحظه‌های خوشی را برای خود و والدین خویش فراهم سازند. فرزند شما به هر مقامی که در آینده برسد، به تجربیات او در دوران کودکی بستگی دارد. انجام بازی، تجربیات مثبت و احساسات موفقیت آمیزی را برای کودک فراهم می‌آورد. بازیهای خلاق فرصتی به کودک میدهند تا از قوه خلاقیت و تخیل خود در حل مسایل استفاده کند و آن را رشد دهد و تقویت کند. این کتاب با دقت بسیار زیادی برای ارائه فعالیتهای مختلف خلاق برای کودکان تدوین شده است.