رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

برخیزید - نمایش محتوای موسیقی

 

 

برخیزید

دانلود

برداشتی آزاد از خاطرات اهالی انقلاب
نویسنده : محمدرضا وحیدزاده
اجرای نقاشی با شن : سیتا شریعتمدار
گوینده متن : علی رضا نادعلی
مدیر پروژه : روح اله طلایی