جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

برنامه های شاخص کارگروه پشتیبانی و خدمات - نمایش محتوایی اربعین

 

 

برنامه های شاخص کارگروه پشتیبانی و خدمات

برنامه های شاخص کارگروه پشتیبانی و خدمات

برنامه های شاخص کارگروه پشتیبانی و خدمات

-    اجاره وتجهیز یک  واحد ساختمانی جهت اسکان همکاران برنامه ساز وفنی
-    اختصاص حدود15دستگاه خودرو جهت تردد وانتقال عوامل .
-    تامین وتجهیز دو واحد خوابگاه مستقل جهت اسکان مهمانان ستادی
-    تهیه ،تامین وتوزیع روزانه حدود 150پرس غذای گرم ومیان وعده دربین عوامل برنامه ساز
-    تجهیز مکان های استقرار عوامل در پایانه مرزی
-    تهیه وتامین وسایل گرمایشی همکاران .
هماهنگی جهت تامین امنیت وحفاظت از تجهیزات،اماکن وعوامل برنامه ساز