رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

بر مشکلات فائق آمدن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بر مشکلات فائق آمدن

Loading the player...

بـرای بـرآمدن از پــس مشكلات اول به خودتان بگویید كه می توانید از پس آن برآیید:
نـه مشـكـل و نـه تـوانایی خود را برای حل آن مشكل دست كم نگیرید. ممـكن اسـت عـادت كـرده بـاشیـد تا با مشكلات سـطحـی بـرخـورد كـنید و یا آنها را نادیده بگیرید تا زمانی كه مشکلات آنقدر بزرگ شونـد كـه ندانید چگونه و از كجا شروع كنید. بـه خـاطر داشته باشید كه هیچ مشكلی آنقدر بی اهمیت نیست كه آن را نادیـده بگیرید. به جای آنكه مشكلات را پنهان كنید، آنها را جدی بگیرید و درصدد حل آنها برآیید.
دوم قدرت در دستان خود شما است:
شـما قدرت آن را دارید كه مشكلی را حل كنید و یا به مشكلی دامن بزنید. این بـستگی بـه آن دارد كه واكنشتان نسبت به آن مشكل مثبت باشد یا منفی. واكنش منفی معمولاً شامل احساس تهدید و خـطـر نـسـبت به مشكل است كه یك واكنش زنجیره وار را پدید می آورد. فرد بـیمناك، احـساس خشم توأم با نفرت در خود می كند. نفرت و خشم تنها مشكل را وخیم تر می كند.
برای مثال: اگـر شما اضافه وزن  داشته باشید از این که زیاد غذا می خورید از خودتان متنفر می شوید. شـمـا می باید مثبت بیندیشید. خود را دوست بدارید سپس خواهید دید كه اراده تغییر شكل ظاهری خود را در خویش خواهید یافت.