جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بقعة پیرحسین ـ شیروان و چرداول‏ - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

بقعة پیرحسین ـ شیروان و چرداول‏

در درّة موسوم به پیرحسین در خارج از روستاى زنجیره علیا، بناى قدیمى قرار دارد که از شهرت و چشم انداز فوق العاده‏اى برخوردار است.
ساختمان بقعه که چسبیده به ریشه کوه است، از خارج به شکل مربّع و از داخل مدور و ورودى آن در جانب شمال قرار دارد که توسّط یک درِ فلزى سبزرنگ به داخل بقعه راه مى‏یابد و در دو طرف آن دو تورفتگى به عنوان جاىروشن کردن شمع تعبیه شده است که ارتفاع آن قریب به 35 سانتى متر است.
در شمال شرق بنا، فضاى خالى به صورت یک اتاق روباز قرار دارد که ظاهراً قصد اضافه نمودن اتاق جهت استراحت زوّار را دارند.
گنبد بنا به صورت مخروطى مایل به قیفى است که سطح خارجى آن را با گچ پوشش داده و سپس با رنگ آبى
آسمانى نقاشى نموده‏اند. ارتفاع گنبد از پشت بام قریب
به 20/1 سانتى‏متر است. شالوده بنا از سنگ لاشه و سقف آن با تیرچوبى است. به نظر مى‏رسد این بنا متعلّق به
دورة قاجاریه باشد که به شماره 9536 و در تاریخ 14/5/1382 به ثبت آثار ملّى و تاریخى رسیده است