رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

بقعه سيد صلاح الدين محمد(ع) - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

بقعه سيد صلاح الدين محمد(ع)

بقعه اين امام زاده در جنوب شرقي شهر آبدانان در انتهاي شهر بر روي تپه اي ساخته شده است . در اطراف امام زاده قبرستاني وجود دارد كه هم اكنون اكنون به عنوان قبرستان عمومي شهر آبدانان مورد استفاده قرار مي گيرد . سنگ قبرهاي قديمي اين قبرستان داراي نقوشي مانند بزكوهي ، تفنگ ، شانه ، مهر تسبيح ، قليان ،ابريق و غيره است و قدمت آنها تا حدود دويست سال پيش مي رسد . بناي امام زاده سيد صلاح الدين محمد بر نقشه مستطيل شكلي ساخته شده است و داراي گنبد دوپوش با گنبد مقدسي ( در چين) بيروني و گنبد نيم كروي داخلي است . بدنه بنا از دو قسمت ، بدنه قديمي والحاقات جديد تشكيل شده است . بدنه قديمي شامل دو قسمت اطاق ورودي و اطاق مقبره « گنبد خانه » است .قسمت الحاقي حتي نيز شامل يك شبستان كه سه طرف بنا را در قسمت هاي غربي شرقي و جنوبي احاطه كرده است و هم چنين دو اطاق در گوشه هاي شمال شرقي و شمال غربي بنا و يك ايوان ورودي با دو رواق در طرفين آن در ضلع شمالي بنا مي باشد . جهت قبله در اين بنا 15 درجه بطرف جنوب غرب است . مصالح بكار برده شده در اين قسمت بنا در قسمت هاي مختلف متفاوت است . در قسمت قديمي بنا بدنه با قلوه سنگ و گنبد بيروني آن با آجر و پوش خارجي بنا از گچ بوده است . قسمت الحاقي بنا نيز از مصالح امروزي مانند آجر ، ماسه ،سيمان و آهن ساخته شده است.