رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بهار آئین - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بهار آئین

خواننده : مجید اخشابی
من شما رو ندیدم اما ببینم می شناسم ، خورشیدو هرجای آسمون ببینم می شناسم ، صورت قشنگ و نامرئی خواب ، من شما رو حتی با چشمای بسته می شناسم ، من شما رو حتی با چشمای بسته می شناسم ، تو گُل معصوم باغ بهشتی ، تو بهار و آیین باران سرشتی ، تو امید جاده ی سرنوشتی ، تو گُل معصوم باغ بهشتی ، تو بهار و آیین باران سرشتی ، تو امید جاده ی سرنوشتی ، عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست ، حسرت دل های عاشق یک نگاه از سوی توست ، گر نگاه تو طلسم گریه های من شکست ، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست ، تو گُل معصوم باغ بهشتی ، تو بهار و آیین باران سرشتی ، تو امید جاده ی سرنوشتی ، تو گُل معصوم باغ بهشتی ، تو بهار و آیین باران سرشتی ، تو امید جاده ی سرنوشتی ، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه ، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه ، دچار دلتنگی و بی صبری میشه ، سجده ی غروب خورشید به اذان صبح فردا می رسه ، شب دلتنگی من دوباره با قصه ی یلدا میرسه ...
 

Loading the player...