جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بهروز سپیدنامه - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بهروز سپیدنامه

نام :     بهروز
نام خانوادگی :     سپیدنامه

رشته ی هنری اصلی ایشان شعر ،تحقیق و ترجمه است.

سبک کار ایشان در رشته ی شعر غزل است.

رشته ی هنری فرعی ایشان خوشنویسی است.

سوابق پژوهشی:

1-استاد راهنمای 232 پایان نامه ی دانشجویی و اقدام پژوهی

2-ناظر علمی 4 پژوهش کاربردی

3-مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی

کسب عناوین پژوهشی:

-کسب عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1377

کسب عنوان پژوهشگر نمونه در سال 1382

-نفر اول شعر دانشجویان سراسر کشور در سال 1371

عضویت در شوراها و کمیته های پژوهشی:

-عضویت در کمیته پژوهش و فناوری استان ایلام

-عضویت در کمیته تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان ایلام

-عضویت در شورای عمومی تحقیقات آموزش و پرورش استان ایلام

-عضویت در شورای تحقیقات صدا و سیمای مرکز ایلام

-عضویت در شورای تحقیقات بنیاد شهید استان ایلام

-عضویت در کمیته علمی مشورتی شورای فرهنگ عمومی استان ایلام

-عضویت در شورای پژوهشی اداره کل تعاون استان ایلام

-عضویت در کمیته تحقق و پژوهش امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

-عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

-عضویت در کمیته کار بست یافته های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

-عضویت در گروه تخصصی علوم اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

-کارشناس کمیته های مطالعاتی جمعیت هلال احمر مرکز ایلام

-عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران

انتشار مقالات در مجلات و نشریات کشوری،منطقه ای و محلی:

1-جامعه شناسی اساطیر-نشریه الکترونیکی جامعه شناسی ایران،مجله کشوری الفبا

2-آسیب شناسی کنگره های شعر دفاع مقدس-مجله کشوری شعر،روزنامه ایران ،روزنامه جام جم

3-به در شاکر السیاب-مجله کشوری سروه

4-رانگه ی ئوسطوره یی له شیعری-مجله کشوری سروه

5-جستاری در فن ترجمه-نشریه منطقه ای سیروان و مهران

6-نعل وارونه-فصلنامه فرهنگ ایلام

7-رقص آتش-فصلنامه فرهنگ ایلام

8-جامعه شناسی انتخابات-فصلنامه فرهنگ ایلام

9-هویت زدایی-صبح ایلام

10-حلقه ی مفقوده ی مهرجویی-نجوا

11-جامعه شناسی اساطیر 1 -صبح ایلام

12-جامعه شناسی اساطیر 2 -صبح ایلام

13-جامعه شناسی ادبیات-مهران

14-تاثیر عین بر ذهن و تجلی ذهن در شعر(1)-مهران

15- تاثیر عین بر ذهن و تجلی ذهن در شعر(2)-مهران

16-نمایش در آئینه نظریه های جامعه شناسی-ندای ایلام

17-مشکلات فعالیتهای هنری استان ایلام-مهران

18-غزل پست مدرن-مهران

19-تحلیل شعر انقلاب-مهران

20-چرخش ایدئولوژی-ایلام فردا

21-همرنگی یا همفکری(1)-بررسی پدیده ی ریاکاری-ایلام فردا

22-همرنگی یا همفکری(2)-بررسی پدیده ی ریاکاری-ایلام فردا

23-همرنگی یا همفکری(3)-بررسی پدیده ی ریاکاری-ایلام فردا