تحویل سال 94

یکی از کارهای مجموعه دیرین دیرین ساخته علی درخشی و با هنرمندی صدا پیشه توانا محمد رضا علیمردانی.
در این قسمت باز هم در عصر بی سر و سامانیان می گذرد. و با نگاهی طنازانه و ظریف به حیوان سال 94 ، یعنی گوسفد اشاره می کند.
 

Loading the player...