تعمیق معارف

بی شک در یک نظام اسلامی نگاه جامعه به سوی ولی امر آن نظام است و سخن و عمل این رهبر برای جامعه الگو است . در این کلیپ توصیه های رهبر معظم انقلاب را ، در مورد (تعمیق معارف ) را می بینیم.
 

Loading the player...