تعیین مزد قبل از کار

یک روز که امام رضا (ع) در بازار داشت گذر می کرد یکی از آشنایان خود را می بیند و با او احوال پرسی می کند و چون آن فرد راهش دور بوده باید شب را در آن شهر می ماند و امام رضا (ع) او را به خانه خود دعوت می کند و می گوید شب را پیش من بیا و مهمان من باش و آن شخص می گوید : این افتخار من است که مهمان مولایم باشم ، وقتی که به خانه می رسند امام می بیند که فردی در حال کار کردن در باغچه اش است و سخت کار می کند و امام (ع) به خادمش می گوید این کارگر چقد خوب و سخت کوشانه کار می کند به او چقدر دست مزد پیشنهاد کردی و خادم می گوید : او خودش نخواست که چقدر برایش در نظر بگیرم راضی است که هرچه بهش بدهیم و امام (ع) شاکی می شود و می گوید نباید بعد از کار دست مزد کارگر را محاسبه کرد باید اول کار طوری که راضی باشد با او محاسبه نمود.
 

Loading the player...