تنظیم موتور

یکی از کارهای مجموعه دیرین دیرین ساخته علی درخشی و با هنرمندی صداپیشه توانا محمد رضا علیمردانی.
در این قسمت باز هم در عصر بی سر و سامانیان می گذرد. و با نگاهی طنازانه و ظریف به نقش تنظیم موتور در کاهش آلودگی هوا می پردازد.
 

Loading the player...