جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

تهاجم فرهنگی بر روی افکار و رفتار جوانان اثر منفی دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

تهاجم فرهنگی بر روی افکار و رفتار جوانان اثر منفی دارد

مقام معظم رهبری در فرازی فرمودند: دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فرهنگ فساد و فحشا سعی می‌کند جوان‌های ما را از ما بگیرد.

تهاجم فرهنگی بر روی افکار و رفتار جوانان اثر منفی دارد

در رابطه با فرهنگ کشورهای تحت سلطه، اولین کاری که سلطه گران می‌کنند که از قدیم مرسوم بوده است این است که فرهنگ این کشورها را زبانشان ارزشهایشان، سنت‌ها و ایمانشان را با تحقیر فشار با زور و در مواقعی به زور شمشیر و درآوردن چشم که در تاریخ مواردی از آن را داریم نابود می‌کردند و نمی‌گذاشتند که مردم به زبان خودشان تکلم کنند برای این که زبان وارداتی را قبول کنند.
دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فرهنگ فساد و فحشاء سعی می‌کند جوان‌های ما را از ما بگیرد کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌کند یک تهاجم فرهنگی بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است با تهاجم فرهنگی می‌خواهند بر روی ذهن و رفتار ملت ما جوان نوجوان حتی کودک اثرگذاری کنند.

تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود دارد می‌خواهند بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما جوان نوجوان اثرگذاری کنند این بازی‌های اینترنتی از جمله همین است این اسباب بازی‌های که وارد کشور می‌کنند از جمله همین است، من عرض می‌کنم ما در برخورد با مسائل تهاجم فرهنگی پدیده را در اول ورود حتی قبل از ورود بشناسیم فرض کنید یک چیزی فکر و یک روشی در دنیا وجود دارد رایج می‌شود، پیدا است که این اینجا خواهد آمد دنیا دنیای ارتباطات است، دنیای اتصال و ارتباط است نمی‌شود حصار کشید قبل از آن که بیایند به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیست.

دیر جنبیدن دیرفهمیدن دیر به فکر علاج افتادن این اشکالات را دارد که بعد شما دچار مشکلاتی می‌شوید که نمی‌توانید با آنها مواجه شوید پس من نمی‌گویم که فقط موضع دفاعی داشته باشیم البته وقتی تهاجم است انسان باید دفاع کند توصیه من فقط موضع دفاعی نیست اما موضع اثباتی موضع تهاجمی موضع حرکت صحیح باید داشته باشیم به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعال است زشت‌ترین و خسارت بارترین کار انفعال است فرهنگ مهاجم نباید ما را منفعل کند منفعل شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن خطایی است که بایستی از آن پرهیز کرد.

خبرگزاری فارس


گزارش تصویری

روغن کنجد
مهار سیلاب‌ها، توسعه کشاورزی و...
طراحی سوخته
قیمت گوشت قرمز
راهپیمایی 13 آبان
راهپیمایی 13 آبان
راهپیمایی 13 آبان
مانور پایداری اندازه گیری...