تهذیب و خود سازی

بی شک در یک نظام اسلامی نگاه جامعه به سوی ولی امر آن نظام است و سخن و عمل این رهبر برای جامعه الگو است. در این کلیپ توصیه های رهبرمعظم انقلاب را ، در مورد ( تهذیب و خود سازی ) را می بینیم.
 

Loading the player...