جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

توصیه های در مورد تلقین کردن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توصیه های در مورد تلقین کردن

Loading the player...

کلمه درست، عامل نیرومندی است، اگر کلمات، کاملاٌ بجا مصرف شوند، به سرعت برق، هم بر جسم و هم بر روح اثر می گذارند.
کلمات می توانند موجب بیماری و حتی مرگ انسان بشوند
 اگر برای بیان خاطره ها و تجربه های زندگی خود، از کلمات صحیح و مؤثری استفاده کنیم، به رشد نیرو بخش ترین عواطف پرداخته ایم.
 کلمات به صورت ناخودآگاه انتخاب و تکرار می شوند.
 با انتخاب صحیح و آگاهانه کلمات می توانیم بر نحوه ارتباطمان با خودمان، دیگران، کارمان و محیط مان اثر بگذاریم.
 با تغییر عادت کلامی و عوض کردن کلماتی که برای تشریح عواطف خود به کار می برده ایم ، می توانیم به سرعت شیوه تفکر و احساس خود را عوض کنیم.