جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تولید مربا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید مربا

Loading the player...

دانلود

تولید مربا – تولید داخلی – درآمدزایی
در اين زمان توليد توليد مواد غذايي بسته بندي شده كه مدت نگهداري آنها زياد است ضروري به نظر ميرسد از طرفي در كشور ما ايران كه با كمبود صنايع تبديلي محصولات باغي روبرو هستيم لزوم ايجاد صنايع تبديلي جهت جلوگيري از ضايعات بيش
از اندازه محصولات باغي بيشتر احساس ميشود. در اين راستا شركت تعاوني قصد دارد جهت رسيدن به اين مقصود و همچنين ايجاد اشتغال ضمن به حركت در آوردن چرخ كوچكي از چرخهاي اقتصاد كشور با راه اندازي خط توليد شربت خود نيز به سود
اقتصادي مناسب دست يابد.