جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تونل تاریخی رنو - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

تونل تاریخی رنو

تونل تاریخی رنو در سال ۱۳۰۹ در نزدیک شهر ایوان در جاده ایوان - ایلام ساخته شد. طول این تونل ۲۰۰ متر، عرض آن ۴ تا ۵ متر و ارتفاع آن نیز ۴ تا ۵ متر است. این تونل یکی از قدیمی ترین تونل های ایران و زاگرس است . این تونل تنها تونلی در دوران معاصر است که بدون استفاده از مواد منفجره و با دست ساخته شده.
البته این تونل ۲۵۰ متری دست ساز اکنون به سبب ایجاد تونل جدید، غیرقابل استفاده شده است اما به عنوان نخستین تونل دست ساز کشور در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.