جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تکلیف فرزندان که با شناسنامه جعلی متولد می شوند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تکلیف فرزندان که با شناسنامه جعلی متولد می شوند

Loading the player...

دانلود

ماده 15- ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود.
تبصره- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است، روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.
ماده 16 (اصلاحی 18/10/1363)- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
1.    پدر یا جد پدری.
2.    مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد
3.    این بند به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 18/10/1373 شده است.
4.    وصی یا قیم یا امین
5.    اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.
6.    متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده سات.
7.    صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.
تبصره- در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هر گاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد.
اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.