جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

تیره کمرکولی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تیره کمرکولی

کمر کولی ها مانند دارکوب‌های کوچکی بنظر می آیند ، ولی روی درخت‌ها و صخره‌ها بدون آن که از دم خود به عنوان تکیه‌گاه استفاده کنند ، هم در جهت بالا و هم در جهت پائین حرکت می کنند . سر بزرگ ، منقاری قوی ، پاهای کوتاه با پنجه‌های بلند و بالهای نسبتا بلند و نوک‌تیز دارند . تکزی هستند . پروازی موجی دارند . نر و ماده آنها همشکل است .
در سوراخ‌ها و یا شکاف درختان و صخره ها آشیانه می سازند .
تنها پرندگانی هستند که عادت دارند از درخت پایین بیایند (به حالت راه رفتن روی درخت).
از حشرات ، نرم تنان ،  دانه‌ها و مغز گیاهان تغذیه می کنند .
دانه های سخت را به درون شکاف درخت برده و با منقارشان ضربه های محکمی بر آن وراد کرده و سپس خرد و مغز آن را می خورند.