جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جوب شهر ( خرابه های شهر آریوجان) - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

جوب شهر ( خرابه های شهر آریوجان)

جوب شهر ( خرابه های شهر آریوجان):این جوب شهر همان شهر بزرگی است که بدون شک در زمان ساسانیان به عنوان مرکز ایالـــت ماه سبنـدان (مادسبندان) بوده است ، که رودخـــانة گنگیــر از نزدیکی این شهر بزرگ می گذرد .خرابه های بسیار زیاد این شهر که اکنون برجای مانده است ملات ساختمان های این شهر با آتشکده ، قلعة شمیران و خرابه های اطراف سرتنگ از همان ملات ساروج بوده که تمام آنها مربوط به یک دوره تاریخی است . با گذشت قرن های متمادی که از عمر این شهر می گذرد و هم اکنون با خاک یکسان شده است اما می توان جای مراکز مهم وساختمانهای بزرگ آن را تشخیص دارد .شهر ماه سبندان به هنگام حمله اعراب مقاومت زیادی کرده است و خرابیهای زیادی نیز به بار آورده است . آب آشامیدنی این شهر از طریق لوله های سفالی در اندازه های مختلف از چشمه ای که در درون روستای اسماعیلی سفلی قرار دارد تأمین شـده که آثاری از لوله کشی سفالی آن هنوز وجود دارد . شهر اریوجان یا جوب شهر دقیقاً در وسط دشت ایوان فعلی قرار دارد که روستـــای اسماعیلی در شمال آن و روستای هلشی (حصار شاوه) نیز جزء محدودة شهر بوده که اکنون آثار دیوارهای اطراف این روستا به خوبی نمایان است .