حشره‌ فال بین

فال بین حشره‌ای است سبزفام، ملخ‌وش، باریک و کشیده با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال، که هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جلو نگه می‌دارد. حشره ی فال بین ماده پس از جفت‌گیری، جنس مخالف خود شکار و از آن تغذیه می‌کند. این حشره می‌تواند مدت درازی را بدون آب و خوراک تاب آورد. فال بین تنها حشره‌ای است که قادر است سر خود را به اطراف بچرخاند. آن‌ها بیشتر در لابلای شاخ و برگ درختان زندگی می‌کنند و برای فریب طعمه ها، خود را به شکل شاخه‌ای کوچک در می آورند. هرگاه مگسی به نزدیک این حشره بیاید دستها را به سویش دراز کرده، آن را می‌گیرد و سپس آرام آرام به خوردنش مشغول می‌شود. فال بینها چون حشرات زیان‌آور برای  باغداری را شکار میکنند، برای این پیشه‌سودمند هستند. فال بین دارای ۸۰۰گونه‌است .همگی بالهایی به رنگ قهوه‌ای یا سبز و طول اندامی در حدود ۵سانتی‌متر دارند.