حفاری برای اموال تاریخی

در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1357 ماده 562 مقرر می دارد هرگونه حفاری و کاوش به منظور بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و کسی که مرتکب چنین عملی شود به حبس از 6 ماه تا 1 سال و ضبط اشیاء به نفع سازمان میراث فرهنگی و ضبط ادوات و آلات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.
 

Loading the player...