خانواده

کتابي ١٢٨ صفحه اي و برگرفته از بیانات مقام معظم رھبری ، در بیش از یک « خانواده »
صد سخنراني در جلسات خطبه خواني عقد، نشست اندیشه های راهبردي با موضوع زن و خانواده، دیدار مداحان در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و جلسات ایشان با می باشد .خانواده کتابي است که با « صه با » بانوان نخبه است. ناشراین کتاب انتشارات روایتي متفاوت و خاص به تبیین ویژگي هاي خانواده از نقطه صفر تا صد مي پردازد. این ساخت یک جلسۀ » کتاب در سبکي نو ارائه شده است؛ سبکي که ناشر از آن با عنوان نام برده است و طوري تدوین و کنار هم چیده « مطوَّل مَطوي در محضر مقام معظم رهبري شده است که مخاطب آن انگار در حال شنیدن سخنراني است؛ آن هم در یک جلسه بانشاطِ قرائت صیغۀ عقد در محضر مقام معظم رهبري، البته جلسه اي مجازي.انتشار دیدگاه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره زن و نقش او در خانواده و ارائه الگوي جامع خانواده اسلامي براي جوامع بشري در این کتاب باعث شده است مخاطب آن ، فقط زوج هاي جوان نباشند و هر فردي که مي خواهد خانواده اي تشکیل دهد، یا تشکیل داده و در ابتداي راه است، یا سال هاست که زندگي مشترک را شروع کرده و اکنون در فکر زندگي مشترک فرزندانش است، بتواند از این کتاب بهره ببرد.یکي از مسائل مهمي که رهبري بر آن تاکید است که در بیاناتشان به طور مفصل، ابعاد آن را بررسي « سبک زندگي » دارند توجه به
« خانواده » کرده اند .اولین عنواني هم که در مبحث سبک زندگي طرح مي کنند، موضوع است .ناشر این کتاب، این مسئله را دلیل اصلي جمع آوري و تدوین بیانات ایشان در این زمینه عنوان کرده است.