خورجین

خورجین که به زبان پارسی میانه بارجامک نامیده می شود نوعی کیسه ‌است که بر پشت حیوانات باری به منظور قرار دادن بار در آن گذاشته می‌شود. خورجین‌ها معمولاً از دو جوال تشکیل شده‌اند که نیمی از دهانه هر دو را به هم می‌دوزند . خورجین در حمل و نگهداری اشیاء نفیس و قیمتی به ویژه در مواقع کوچ مورد استفاده عشایر قرار می‌گیرد و تقریباً حکم صندوقچه را دارد. خورجین‌ها جزو جهیزیه دختران عشایری هم به‌ شمار می‌آیند. گونه‌ای از خورجین نیز در دوچرخه‌سواری کاربرد دارد که به نام خورجین دوچرخه شناخته می‌شود. خورجین از دست ‌بافت‌های بی‌گرهء عشایر است که توسط زنان بر روی دارهای افقی و معمولاً برای آن از نقوش سنتی انتخاب و بافته می‌شود