جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

خویشتن داری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خویشتن داری

Loading the player...

پرورش فضيلت هاي اخلاقي يکي از اساسي ترين راه هاي رسيدن انسان به کمال است. براي دستيابي به چنين هدفي بايد راهي به درازاي عمر رفت اما پايه هاي اصلي آن از دوران کودکي گذاشته مي شود؛ دوراني که در آن شاکله شخصيت شکل مي گيرد و تمام زندگي فرد به نوعي تحت تاثير اولين تجربيات وي در اين دوران خواهد بود. ای آنکه اصول یادگیری برای مشکل شما بکار آید، لازم است آن مشکل را به صورت رفتارهای اختصاصی بیان کنید که قرار است کاهش یا افزایش یابند، اگر میخواهید وزن خودتان را کم کنید؟، باید رفتارهایی مثل کاهش مصرف کالری یا افزایش تمرین را که بر وزن شما تاثیر گذار است، شناسایی کنید.
گاه تبدیل مشکلات به یک رفتار خاص کار سادهای نیست. مثلا چگونه میتوان رفتارهایی را که در مسامحه کاری یا تنبلی نقش دارند، شناسایی کرد؟ یک رهنمود کلی آن است که از خودتان بپرسید چگونه یک ناظر بیرونی در مییابد شما بر مشکل خود غلبه کردهاید؟ یک ناظر مثلا ملاحظه خواهد کرد که شما سه هفته قبل از پایان رسیدن مهلت شروع به نوشتن مقاله درسی خود کردهاید نه آنکه روز آخر به فکر آن افتاده باشید.