درختکاری

مرد درختی استان ایلام که در این استان همیشه در منابع طبیعی و جاهای دیدنی ایلام در تلاش بوده که همیشه در این مناطق درخت بکارد و بالغ بر 20 الی 30 هزار درخت کاشته است و علاقه مند به این کار خود می باشد و مردم را به این فرهنگ درختکاری تشویق می کند تا منابع طبیعی و محل زندگی سرسبز و آباد و از خطر نابودی درختان جلوگیری شود
 

Loading the player...