جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دشت گوران - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

دشت گوران

آدرس: ایران - ایلام - چرداول هلیلان
گوران یکی از دشتهای کم وسعت بخش هلیلان ازتوابع شهرستان چرداول استان ایلام که در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه به مانند مثلثی میان ایلام و لرستان واقع شده . ادوار تمدنی گوناگونی در این تپه مشخص شده است آثار عصر حجر و تمدن اولیه بشر و دوره نوسنگی، دوره سفال عصر برنز و آهن تا دوره اسلامی را در بر می گیرد .
نخستین ساکنان تپه گوران در اواسط هزاره هفتم (ق.م) در این محل ابتدا به صورت موقتی و فصلی در کلبه های چوبی ساکن شدند و به تدریج با ساختن منازل محکم تر و قابل اطمینان تا حدود اواسط هزاره ششم یعنی ۵۵۰۰سال (ق.م) یکی از نخستین روستاهای قدیمی ایران را در دره هلیلان تاسیس کردند