سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

دلگرمی و دلسردی در زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دلگرمی و دلسردی در زندگی

Loading the player...

دانلود

دلگرمی در واقع یک بازخورد مثبت است ولی غیر ارزشی یعنی شما  فرد را ارزیابی خوب یا بد نمیکنید بلکه آن بهبود فرد را یا پیشرفت فرد را در واقع تحسین میکنید ، دلگرمی متفاوت در واقع تحسین کردن است  یعنی شما در تحسین کردن یک قضاوت ارزشی دارید ، به طرف مقابلتون می گوید : آفرین که این کار را خوب انجام داده اید ، آن صفت خوب خود را همراه با تشویق خود میاورید ولی در دلگرم کردن شما به طرف مقابل می گوید که کار شما برای من قابل ارزش است تلاش ما برای من قابل ارزش است فارق از هر نتیجه ی که کسب می کند ، در روابط زناشویی هم ما این مسئله را داریم مثلا از همسرتان قدرشناسی میکنید بهش احترام میگذارید و آن کاری  را که انجام شده و به نتیجه مثبت یا شکست رو به رو شده همسرتان را دلگرم میکنید .
خصوصيات دلگرمي دادن
1- پذيرش: وقتي ديگري را مي پذيريم، ديگر از او توقع بهتر شدن يا عوض شدن نداريم. به عبارت ديگر، به او فشار نمي آوريم كه "مرا راضي كن" يا"طبق معيار هاي من عمل كن". پذيرش، كامل و نامشروط است. در پذيرش به طرف مقابل حق مي دهيم رشد كردن يا درجا زدن را انتخاب كند. پذيرش، كليد رابطه رضايت بخش است.
2- اطمينان: ما اعتماد خود به همسرمان را يا با صداي بلند بيان    مي كنيم و به او مي گوييم"مي دانم حداكثر سعي خودت را مي كني" يا "من به تو ايمان دارم" و يا آن را به صورت غير كلامي و با انگشت نگذاشتن روي ضعف ها و اشكلات او نشان مي دهيم. براي نشان دادن اطمينان خود به همسرمان فقط كافي است. لبخند بزنيم و او را به باد انتقاد نگيريم. وقتي به كسي ايمان داشته باشيد، به قول او اعتماد     مي كنيد. وقتي همسرتان مي گويد"امشب دير مي آيم چون جلسه دارم"، با نپرسيدن محل جلسه، اعتمادتان را نشان مي دهيد. اما اگر دليل موجهي براي شك خود داريد، وقتي را كنار بگذاريد و با او در اين مورد حرف بزنيد.
3- اعتراف كردن به تلاش همسر: براي آنكه همسرتان به سعي و تلاش خودش ادامه بدهد فقط كافي است با چند كلمه ساده، به سعي و تلاش او اعتراف كنيد و نشان بدهيد كه قدر زحمات او را مي دانيد.
براي مثال مي توانيد بگوييد " فهميدم..." " واقعا كيف كردم وقتي ... " خيلي از تو متشكرم!" "اين كار تو واقعا مفيد بود" يا "با اين كار، واقعا كارم را آسان كردي."
4- تمركز روي نقاط قوت: زن و شوهرها به سه شكل مي توانند به يكديگر پاسخ بدهند: رو كردن به هم، پشت كردن به هم و رو گرداندن از هم. زن و شوهر ها در يك رابطه اثربخش در هر دقيقه پنج بار به هم رو مي كنند. وقتي حس مي كنيد        نمي توانيد نقاط قوت همسرتان را تشخيص دهيد. مي توانيد تمرين خودپذيري را انجام بدهيد. شما مي توانيد روي اعمال و صفات مثبت خود تمركز كنيد. تائيد خود، به شما كمك مي كند روي قابليت ها و صفات ممتازتان متمركز شويد. چشمان خود را ببنديد و چند نفس عميق بكشيد. وقتي آرام شديد، خصوصيتي را كه دوست داريد داشته باشيد، در نظربگيريد . بعد خودتان را در حالي كه داراي آن خصوصيت هستيد، تجسم كنيد . براي مثال مي توانيد خودتان را در حالي كه صبورتر، مهربان تر و مردم آميزتر شده ايد ، تجسم كنيد. بعد همسرتان را تجسم كنيد كه به شما مي گويد چقدر مهربان، صبور و ... شده اي . با تمرين تاييد خود مي توانيد خصوصيت مورد نظر را جزيي از وجودتان كنيد. وقتي زن وشوهر، قابليت هاي يكديگر را تأييد مي كند، در واقع عزت نفس يكديگر را بيشتر مي كنند.
باورها  و عقايد دلسرد كننده:
01 ‹‹ مردم هميشه و تحت هر شرايطي بايد تأييدم كنند ›› در اين حالت، تصميم و عمل چنين فردي بايد تأييد شود و وقتي تأييد نمي شود، احساس مي كند ديگران او را طرد كرده اند.
02 ‹‹ اگر همه چيز طبق ميل من پيش نرود ، افتضاح مي شود ›› چنين فردي سخت اصرار دارد كه هيچكس با او اختلاف نظر نداشته باشد و اختلاف نظرها، آن گونه كه او دوست دارد برطرف شوند. در غير اين صورت، عصباني مي شود.
03 ‹‹ همسرم ناراحتم مي كند ›› كسي كه چنين عقيده اي دارد نمي فهمد كه خود ما، خودمان را خوشحال و ناراحت مي كنيم و كسي مسئول ناراحتي ما نيست.
04 ‹‹ همسرم بايد خوشحال باشد كه از من مراقبت مي كند. ›› چنين آدمي اصرار دارد كه ديگران از او مراقبت كنند و اين را براي همسرش مايه افتخار مي داند كه از او مراقبت كند.
05 ‹‹ هميشه يك راه حل درست، كامل و دقيق وجود دارد و اين مايه بدبختي است كه آن راه حل را پيدا نكنيم ›› كسي كه مايه بدبختي است دنبال شغل كامل، دوستي كامل، مرخصي كامل و تمام چيزهاي كامل است و چون كامل قابل حصول نيست ، هميشه دلسرد است.
06 ‹‹ دنيا بايد سراي عدالت باشد ›› كسي كه چنين باوري دارد، بر اساس يك افسانه زندگي مي كند. او كه با نابرابريهاي زندگي روبرو   مي شود، همواره با واقعيت جنگ دارد.
   زن و شوهرهاي دلسرد، احساس بي عرضگي كرده و تصور مي كنند هيچ كاري از دست شان بر نمي آيد. نااميدي زن وشوهرهاي دلسرد باعث مي شود نااميدانه عمل كنند. در نتيجه موجبات شكست خود را فراهم مي آورند.
وقتي اولويت ما اين است كه احساس بي عرضگي يا قرباني بودن كنيم  به دلگرمي دادن هاي همسرمان توجه نمي كنيم و همسرمان بالاخره از دلگرمي دادن دست مي كشد.
همين طور كه به خصوصيات و رفتارهاي مثبت يكديگر پي مي بريد، بايد احساسات و مشاهدات خود در مورد يكديگر را بيشتر با هم درميان بگذاريد. شما با مهارت هاي زير مي توانيد همسرتان را دلگرم كنيد.
گوش دادن
كسي كه به قصد دلگرم كردن همسرش به حرف هاي او گوش مي دهد، هم كلمات همسرش را مي شنود، هم احساسات پشت كلمات او را. بنابراين اگر مي خواهيم اين گونه گوش بدهيم بايد به جاي تلويزيون ديدن، روزنامه خواندن، تماشاكردن رفتار بچه ها يا فكر كردن به آنچه مي خواهيم بگوييم، روي حرف همسرمان تمركز كنيم . با اين نوع گوش دادن مي توانيم مضمون و مفهوم اصلي كلمات همسر خود را بگيريم.
احترام گذاشتن
با احترام گذاشتن به همسرتان به او مي گوييد ‹‹ مي دانم كه مي تواني با اين وضعيت كنار بيايي، مطمئن هستم كه تصميمات خوبي خواهي گرفت. به تو اعتماد دارم. به تو ايمان دارم ›› مثلاً همسرتان مأيوس و نااميد به خانه مي آيد . بزرگترين حسابش را بسته است و از اين به بعد درآمدش خيلي كم مي شود. به اين ترتيب قرار مشترك تان براي زود بازنشسته شدن زير سوال مي رود.
به او چه مي گوييد؟.......
چه كار مي كنيد؟........
ما گاهي اوقات با حل كردن مشكل همسرمان از او حمايت مي كنيم . يكي از موثرترين راه هاي دلگرمي دادن به همسر آن است كه يقين داشته باشيم مي تواند با اوضاع كنار بيايد.
برداشت هاي مثبت و متفاوت:
وضعيت ها را از زواياي مختلف مي توانيم نگاه كنيم . هر كس وضعيت را از زاويه اي مي بيند. بنابراين هميشه اين امكان هست كه نقطه نظر خود را عوض كنيم . ما مي توانيم نكات منفي زندگي مشترك مان را از منظر ديگري ببينيم و برداشت مثبت و متفاوتي داشته باشيم. اين شما هستيد كه حالات دروني خود را خلق مي كنيد. وضعيت ها كه في نفسه نمي توانند در شما احساسي ايجاد كنند. احساس شما به برداشتي كه از وضعيت داريد ، گره ميخورد. وقتي بپذيريد مي توانيد درخودتان احساس مثبتي ايجاد كنيد، زندگي زناشوئي شما غني تر ميشود.
 نكاتي كه بايد به ياد سپرد:
01 دلگرم كردن، يكي از اركان رابطه زناشويي شاد و مسرت بخش است.
02 با دلگرمي دادن به همسرتان، ايمان و اعتقادتان به او را نشان  مي دهيد.
03 با دلگرمي دادن، تلاش ها و مشاركت هاي كوچك و بزرگ همسرتان را به رسميت مي شناسيد.
04 با دلگرمي دادن، توانايي ها و ظرفيت هاي همسرتان را تأييد  مي كنيد.
05 گوش دادن و همدلي، دو مهارت اصلي در دلگرمي دادن هستيد.
06 سلطه گري، ترساندن، حساسيت بيش از حد و تصديق نكردن پيشرفت، دلسردكننده هستند.
07 مي توانيم با مثبت نگري در مورد وضعيت هاي دلسردكننده، به خودمان و ديگران دلگرمي بدهيم.
08 با نشست دلگرمي مي توانيد پايه هاي زندگي زناشويي خود را محكم كنيد
دلگرمی و دلسردی در زندگی-دلگرمی در زندگی-دلسردی در زندگی-دلگرمی در زندگی زناشویی-باورها  و عقايد دلسرد كننده